آبحیاتعشقرادررگماروانهکن<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

آینه صبوحراترجمه شبانهکن

ای پدر نشاط نو بررگجانمابرو

 

جام فلک نمای شو وز دو جهان کرانهکن

ای خردم شکار تو تیر زدن شعار تو

 

شست دلم به دستکنجان مرانشانهکن

گر عسس خرد تورامنع کنداز این روش

 

حیلهکنو ازو بجه دفع دهشبهانهکن

درمثل است کاشقران دوربوند از کرم

 

ز اشقر می کرم نگر با همگان فسانهکن

ای که ز لعب اختران مات و پیاده گشته‌ای

 

اسپ گزین فروز رخ جانب شه دوانهکن

خیز کلاه کژ بنه وز همه دام‌ها بجه

 

بر رخ روح بوسه ده زلف نشاط شانهکن

خیز بر آسمان برآ با ملکان شو آشنا

 

مقعد صدق اندرآ خدمت آن ستانهکن

چونک خیال خوب او خانه گرفتدردلت

 

چون تو خیال گشته‌ایدردلو عقل خانهکن

هست دو طشتدریکی آتش وآن دگر ز زر

 

آتش اختیارکندستدرآن میانهکن

شو چو کلیم هین نظر تا نکنی به طشت زر

 

آتش گیردردهان لب وطنزبانهکن

حمله شیر یاسهکنکله خصمخاصهکن

 

جرعه خون خصمرانام میمغانهکن

کار تو است ساقیا دفع دوی بیا بیا

 

ده به کفم

/ 3 نظر / 8 بازدید
یه معلم

بعضی از شعرا یه مصرعش هم یه دنیاس

علی اکبر

السلام علی من اتبع الهدی از اينکه بهه وبلاگ بنده سر زديد متشکرم

عیسی

سلام. از اين شعرت رفتم تو کنسرت شهرام ناظری. آينه صبوح را ترجمه شبانه کن٬ شبانه کن شبانه کن ... سايتت از من خيلی بهتره! موفق باشی