هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست

ما به فلک می رويم عزم تماشا که راست؟

ما به فلک بوده ايم يار ملک بوده ايم

باز همانجا رويم جمله. که آن شهر ماست

خود ز فلک برتريم وز ملک افزون تريم

زين دو چرا نگذريم ؟ منزل ما کبرياست

بخت جوان يار ما. دادن جان کارما

قافله سالار ما فخر جهان مصطفاست

از مه او مه شکافت ديدن او برنتافت

ماه چنان بخت يافت او که کمينه گداست

بوی خوش اين نسيم از شکن زلف اوست

شعشعه اين خيال زان رخ چون والضحا است

خلق چو مرغابيان زاده ز دريای جان

کی کند اين جا مقام مرغ کز آن بحر خاست؟

آمد موج الست.کشتی قالب ببست

باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست

/ 3 نظر / 4 بازدید
vida

گفتا رسم عاشقی سکوت است گفتم چگونه نگويم از شکوهت؟ گفتا رسم رفيقی همراهی است گفتم چگونه شوم ترا همراهت؟ گفتا راهش غرق خودی است گفتم چگونه توانم باشم در کنارت؟ گفتا همراه شو خاموش شو گم شو محو شو عاقبت پيدا شو!...

اميرعلي

سلام. چه طوري نمودنم مارو يادت باشه يا نه. الان وبلاگم رو بستن . و الا آدرسش رو ميدادم تا يادت بياد. وبلاگم راجع به تجارت و پول بود و گفتن چون تبليغي بايد بسته باشه. چند وقت پيش كه به وبلاگم سر زده بودي گفته بودي وبلاگم را يه جور ديگه بنويسم (ادبي-عرفاني) به هر حال خواستم بگم گوش به حرفت ندادم بلاگ بسته شد حالا مي گي چي كار كنم. ميگم نكنه خودت گفتي ببندنش!!!!!!!