سنگتراشی در سينه ی کوه از گرما به جان رسيده بود آرزوی بستر راحتی نمود. در دم بستری حاضر شد ولی آفتاب بر آن اغتاد و باز آزارش داد. آرزو کرد آفتاب شود هماندم آفتاب شد ولی ابری جلوی او را گرفت و بر او غالب آمد.گفت بار الها ای کاش ابر مشدم. هنوز اين کلام از دهانش بيرون نرفته بود که مبدل بابر گرديد و بنای باريدن نهاد و هر نشيب و فرازی را يکسان نمود. جز کوه که بر باران غالب و مظفر آمد. از ياس و استيصال به خود آمد ديد تيشه به دست مشغول خراشيدن و کندن کوه است . شکر خدا را به جا آورد و از بخت خود راضی گرديد.

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
Saeed

سلام آقا هورمزد. خسته نباشی. مطالبت رو خوندم. جالب بود. کمی از خودت بگو. چيکار می کنی؟ داشنگاه و بقيه چيزا! ياعلی

یه معلم

هر چیز به جای خویش نیکوست . در ضمن باهات موافقم تبعیض بدترین چیز است .

هانی

راز ماندگاری استعدادها ؟

هانی

راستی، خوب تر از همه خوبی ها که می پنداریم؟