بخيل

ظريفي مرغي بريان در بخيلي ديد که سه روز پي در پي بود و نمي خورد . گفت : عمر اين مرغ بريان بعد از مرگ ، درازتر از عمر اوست پيش از مرگ !

bakhil-1.gif

/ 1 نظر / 3 بازدید
علی بردبار

از نظر من عالی بود.