ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست؟

چرا باران نمی بارد؟ مگر پاییز نیامده است؟ همیشه در هوای بارانی احساس می کنم به خدا نزدیک تر هستم و دلم می خواهد پرواز کنم. به آسمان بروم. در زمانه ی ما پرکشیدن  دشوار است. باور کنید در زمان غرق شده ایم ٬ وصل را از یاد برده ایم. آنقدر به بیراهه رفتن عادت کرده ایم که دیگر راه را نمی شناسیم . بی تفاوت شده ایم . زندگی بازی نیست. باید فهمید ٬ باید شناخت . در جریان شدید رودخانه روزمرگی غوطه ور شده ایم. درد های انسانها  را نمی بینیم.  بخل و حسادت و طمع  مانند انگلی مهلک  وجودمان را فرا گرفته است و ما با کمال میل آنها را پذیرفته ایم  و به ذرات وجودمان هدایت کرده ایم. و هر روز بیش تر در مانداب متعفن دنائت فرو می رویم. .

باید پر کشید. از میان سیاهی ها. ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست؟

 

/ 12 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
قلب آبی

بهم سر بزنين به نظرتون احتياج دارم...

علی نجفی

حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش از که می پرسی که دور روز گاران را چه شد؟

سعيد

واقعا باید پر کشید. خوبم هورمزد جان. لطف داری. خوش باشی و التماس دعا.

علی نعمت

جوون به همين زودی ... يا علی رفتی ؟ اول جوونی و اين همه نا اميدی بابا هنوز يه ذره آب ته ليوان هست. * * * با عنوان خيلی حال کردم. خفن معلومه از بچه های انسانی هستی. از ما رياضی ها از اين حرف ها در نمياد.

رامتين

سلام . دوست عزيز فوقالعاده بود. مطلب کوتاهی بود ولی بسيار زيبا بود. من از اين مطلب نا اميدی برداشت نکردم بلکه اميد به زندگی بهتر بود. البته اين نظر من است و شايد بقيه اين نظر را نداشته باشند.

مجتبی

همه از خداييم به سوی خدا برويم. به بيراهه عادت کرده ايم و الّا راه حق بسيار واضح و آشکار است. فقط بايد خودمان بخواهيم خدا خودش راه رو نشون ميده و کمکمون میکنه. ممنونم،اختيار باشماست. خدانگهدار!!

ستايشگر

يا الله با سلام سبزم.....خوشحال مي شم يه سر به باغچه كوچكم بزنيد و گلي بچينيد به خودمون بيايم .فرصت كمه....و راه بسيار يا مولا

نيما

هو اول و آخر ...کس نيست که افتاده ی آن زلف دو تا نيست... همه ی ما به طور ناآگاهانه در طی مسير عشقيم ، به اميد آن روز که آگاهانه ادامه دهيم ... موفق باشی هورمزد جان... يا علی مدد

احمد

خيلی جالب بود تن آدم می لرزيد

صدای معلم

سلام من هم از روزمرگی به ستوه آمده ام. به ديدنمان بيا با از هر دری سخنی به روزيم. در پناه حق