هورمزد یعقوبی نژاد

چرا باران نمی بارد؟ مگر پاییز نیامده است؟ همیشه در هوای بارانی احساس می کنم به خدا نزدیک تر هستم و دلم می خواهد پرواز کنم. به آسمان بروم. در زمانه ی ما پرکشیدن  دشوار است. باور کنید در زمان غرق شده ایم ٬ وصل را از یاد برده ایم. آنقدر به بیراهه رفتن عادت کرده ایم که دیگر راه را نمی شناسیم . بی تفاوت شده ایم . زندگی بازی نیست. باید فهمید ٬ باید شناخت . در جریان شدید رودخانه روزمرگی غوطه ور شده ایم. درد های انسانها  را نمی بینیم.  بخل و حسادت و طمع  مانند انگلی مهلک  وجودمان را فرا گرفته است و ما با کمال میل آنها را پذیرفته ایم  و به ذرات وجودمان هدایت کرده ایم. و هر روز بیش تر در مانداب متعفن دنائت فرو می رویم. .

باید پر کشید. از میان سیاهی ها. ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست؟

 

موضوع مطلب :
ارسال شده توسط هورمزد یعقوبی نژاد در ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ | نظرات شما ()