هورمزد یعقوبی نژاد

پول چیز بسیار خوبی . نمی گویم در زمانه ی ما. چون از وقتی اختراع شده است تا الان همیشه خوب و محبوب بوده است و وسیله است برای یک زندگی خوب . کار کردن های از صبح تا شب .  بسیاری از قتل ها . دزدی ها . کلاهبرداری ها . زورگیری ها . قاچاق ها  برای پول است. من هم معتقدم پول داشتن بسیار خوب است. اما گاهی اوقات از پول و ثروت واقعآ بیزار می شوم. امروز یک از دبیران ما  می خواست یکی از دانش آموزان را به این دلیل که از خودش صدای گوسفند وسگ و گربه و سایر بهایم و سباع را در می آورد از کلاس اخراج کند. آن دبیر با احترام به او گفت لطفآ از کلاس برو بیرون  آن دانش آموز  هم بلند شد و فریاد زد این همه پول از ما می گیرین بعد هم از کلاس بیرونمان می کنید مگه مجانی اومدم اینجا اینقدر بهم گیر میدی پول دادم اومدم . اگه می خواستم بیرونم کنن می رفتم مدرسه دولتی .من میرم  بیرون التماسم هم بکنی برنمی گردم. دانش آموز به سمت در کلاس رفت و در راهش سطل زباله را با لگد پرتاب کرد بعد هم از کلاس بیرون رفت و محکم در را بست.  معلم هم هیچ چیز به او نگفت و درسش را ادامه داد.! در آن زمان واقعآ حالم از پول بهم خورد . ناراحتی از چهره معلم مشخص بود اما به آن

دانش آموز چیزی نگفت چون به پول مدرسه نیاز داشت. او به دلیل احتیاجش به پول مدرسه نتوانست به مدیر بگوید یا من یا آن دانش آموز. خودم را جای آن معلم گذاشتم مطمئن بودم در چنین شرایطی نمی گذاشتم آن دانش آموز سالم از کلاس بیرون برود. ولی آن معلم او را تحمل کرد . نه به خاطر گذشت بلکه به خاطر احتیاج.

آنچه شیران را کند روبه مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج

۲- انجمن آلزایمر ایران (‌خیریه ی امام علی ( ع)

۴۴۶۳۰۶۵۲

۴۴۶۵۱۱۲۲

موضوع مطلب :
ارسال شده توسط هورمزد یعقوبی نژاد در ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ | نظرات شما ()