هورمزد یعقوبی نژاد

همه ی ما با اینکه به این موضوع معتقدیم که نباید فقط با توجه به چهره ی افراد در مورد آنها قضاوت کرد اما این را هم قبول داریم که افراد درستکار چهره ی دلنشین تر یا نورانی تر دارند. و آرامش قلبشان در ظاهرشان هم مشخص است. اما جدیدآ مطلب علمی دیگر عنوان شده است که نشان می دهد همان قدر که باطن بر ظاهر تاثیر می گذارد ظاهر نیز بر باطن افراد تاثیر دارد و حتی این مسئله از این حد فراتر می رود  تا جایی که تاثیر چهره ی انسان که بر اساس ژنتیک او است بر رفتارش بررسی می شود. چهره ی مردم جهان از قالب های خاصی پیروی می کند . که هر کدام از این قالب ها زیر مجموعه های خاص خود را دارند اما همه ی آنها تابع خصوصیات قالب خود هستند . هر قالب خصوصیات اخلاقی و روانی و شخصیتی خاصی دارد. و افراد صاحب آن چهره دارای خلق و خوی قالب چهره شان هستند. بعضی قالب های چهره وجود دارند که امکان خلاف کاری و جنایت صاحبان آنها بسیار زیاد است بر همین اساس این افراد نیاز به اصلاح دارند که این اصلاح باید به کمک روانشناسان انجام پذیرد. این خصوصیات اخلاقی بدلیل تغییرات ژنتیکی بوجود می آیند و اینگونه است که ژن هایی که چهره و شکل ظاهری و صورت آن فرد را می سازند بر رفتار او هم تاثیر دارند.

جالب اینجاست که این علم اساس چهره خوانی یا قیافه شناسی است. شاید کتاب های زیادی در رابطه با چهره خوانی دیده باشید باید بدانید که چهره خوانی بر پایه ی همین علم است.

موضوع مطلب :
ارسال شده توسط هورمزد یعقوبی نژاد در ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ | نظرات شما ()