هورمزد یعقوبی نژاد

 

نام شعر: ارديبهشت

زمين سرشاراز گل گشته اكنون چون بهشت           چون بهار است و مه سرسبز آن ارديبهشت
آفرين بر او كه انسان را همي از گل سرشت            از برايش  نامه اي پربار چون قرآن نوشت
او  در آن  با نثر  زيبايي به  نيكويي  نبشت              از پليدي ها  بپرهيزيد و از كردار زشت
هر كسي بذر بدي كاشت دگر نيكو نكشت              در  سراي راحتي هرگز نمي باشد  بهشت
اندكي سختي ببايد  تا شوي نيكو سرشت             اين چنين سستي نشايد در مه ارديبهشت
خانه اي  از نو ببايد ساخت اما نيك خشت              تا شود هر لحظه اش پربار چون ارديبهشت
 

موضوع مطلب :
ارسال شده توسط هورمزد یعقوبی نژاد در ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ | نظرات شما ()