هورمزد یعقوبی نژاد

((بالای نردبان موفقيت هرگز شلوغ نيست)).

همه ما در طول زندگی قصد و آهنگ انجام کارهای بزرگی را می کنيم اما تا به حال فکر کرده ايد که به چند درصد از اين اهداف رسيده ايم.

در واقع می توان موفقيت را يک نردبان فرض کرد که همه به شکلی خواهان بالا رفتن از اين نردبان هستند. که در اين ميان افراد با اراده با سرعت از اين نردبان بالا می روند. و به اهداف خود می رسند و افراد سست اراده و کسانی که از افتادن از اين نردبان می ترسند در پايين می ايستند و به بالا رفتن ديگران نگاه ميکنند.

بسياری از ما اراده کافی برای رسيدن به موفقيت داريم. اما نمی دانيم چگونه مشکلاتی که بر سر راه ما وجود دارد را کنار بزنيم.

برای اين کار می توان از روش های گوناگونی استفاده کرد. مثلآ خواندن کتاب هايی در مورد زندگی افراد با اراده.

استفاده از فعل ماضی برای ايجاد اشتياق در کارها؛  يعنی که برای مثال کسی که می خواهد قله ای را فتح کند برای خود بزرگ بنويسد من توانستم آن قله فتح کنم.

يا فردی که می خواهد در مسابقه دو برنده شود بنويسد من مقام اول را در مسابقه دو کسب کردم و به خود افتخار ميکنم.

روش ديگر اينکه خود را در معرض مسايلی قرار دهد که فکر می کند بعد ها برايش مشکل ساز خواهند بود. مثلآ اگر کسی از قرار گرفتن در يک امتحان وحشت دارد سعی کند برای خود نمونه هايی از آن آزمون با شرايطی دقيقآ مشابه اجرا کند. تا کمی از وحشتش نسبت به آن آرمون کاسته شود.

راه ديگر تلقين است. اينکه به خود بگوييم من آن کار را انجام می دهم . و آن قدر اين را برای خود تکرار کنيم که آن موضوع برايمان به يقين تبديل گردد.

برای قوی تر شدن اراده و رسيدن به موفقيت می توانيم هدف هايمان را برای ديگران تعريف کنيم تا در ما اشتياق به آن موضوع افزايش يابد  و زود تر آن را عملی کنيم.

 

 

 

  هورمزد يعقوبی نژاد 

موضوع مطلب :
ارسال شده توسط هورمزد یعقوبی نژاد در ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ | نظرات شما ()