هورمزد یعقوبی نژاد

شکستن عیب نیست . کوه هم ذره ذره فرو میریزد. گل هم میمیرد .
مرگ مهم نیست چگونه مردن مهم است.
اگر هفت بار افتادی برای هشتمین بار برخیز.
می توان یک باره شکست. ولی چرا؟
باید زندگی کرد و باید روی دیوار خانه نوشت :
<زندگی هم نوعی جنگ است>
به طبیعت سلام کنید. که الگوی زندگی است .
غم زیباست . اندوه اوج تجلی پاکی عواطف انسانی است.
اما نه برای هر روز .
غم دائم مرگ خورشید است و زندگی.
دلی که برای درد وغم دیگران بگرید دل است. دلی که در غم دائم خویش بگرید دل نیست.
به طبیعت سلام کنید. به کوه و سرو، که نشانه های استواری و ایستادگی هستند.

زنده باد زندگی

موضوع مطلب :
ارسال شده توسط هورمزد یعقوبی نژاد در ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ | نظرات شما ()