هورمزد یعقوبی نژاد
» 14
» سلام
» سال نو
» اعتماد
» اولین گفتار پاییزی
» دو حرف بعد از مدت ها
» وبسالگرد
» اولین حرف های سال جدید
» سال نو
» یک اتفاق ساده ی بزرگ
» مرثیه ای برای شنیدن
» مثل خواب
» دو ماجرا از شنیدن
» از مرگ تا حیات+بعد نوشت
» تا کجا به زخم رهایمان کنند
» طریق جاودانگی
» نگاه
» سلام نود و سه
» یک تفاوت عظیم
» زمان ثبات
» خدا به خیر کند
» گزارشی از یک دشواری
» به آینده فکر کن
» عصر غریبگی
» رمضان و رمز آن
» فراتر از دعا
» ده
» نگاهی به یک اشتباه
» خلّاق بی جهات
» سالی که می رود...سالی که می رسد
» از بدی های ناخودآگاه
» یک فنجان اندیشه
» برای آدم و حوا
» در خلقیات ما انسان ها
» آینه
» برای بچه ها
» اولین حرف های پاییزی
» چهار گفت و شنود
» metro-boulot-dodo*
» مرگ - دعا - خلوص
» وقتی تو می خواهی
» گمشده،ترس ،خدا
» در حقیقت صبر
» سه حرف تازه
» مای او
» و خدایی که همین نزدیکی است
» وبسالگرد
» سه داستان از پول
» رنج،ایمان، امید
» اولین حرف های سال جدید
» سال نو مبارک
» محک
» یک دو حرفی
» چه باید کرد
» در ستایش وفاداری
» افسوس های دوگانه
» چیزهایی که درک نمی کنیم
» شرح رنج
» زنده میری ،ادب و استدلال
» آهنگ ، ارمنی ، تعصب
» بهشتیان غریب
» از چه حرف می زنی
» لعنت بر این غرور
» le jour d'hoori
» یک حرف ساده
» در ستایش نگارش
» پنج حرف بی ارتباط
» یک سه حرفی کوتاه
» بر مدار فریب
» از تاثیر کلمات تا مرد سه زنه
» سه حرف معمولی
» از معجزات روزمره
» دو تکه حرف
» زندگی گاوی
» درنگ
» دو حرفی
» تولدت مبارک عزیزم
» بغل ، گزارش یک رذالت
» نخل ،نصیحت ، دکتر شریعتی
» مصاحبه در کارواش
» آخرین حرف امسال
» سوال
» فکر ، خلاف ، فیلی که یاد هندوستان می کند
» هوای خودت را داشته باش
» خون دل
» زندگی ، زندگی است
» داستان چند سرباز
» فرزند من سلام
» بیچاره مردها
» حرفی که باید می زدم
» از کف جامعه
» سه تکه حرف
» حال این روزهای پاییزی
» تو با چه ها گریسته ای؟
» جهنم بهشتی
» شب یاوه
» هذیان
» نامی برای یک زندگی
» سلامم را تو پاسخ گو
» کمی بیش از سه حرف
» دو حرفی
» حالا دیگر بخند
» نگاهی به دور دست
» سلام ماه خدا
» وقتی که حالت خوب نیست
» درود بر دیوانگی
» چهار کلام حرف حساب
» آرامشی که نیست
» اندر فواید تنبلی
» زمانی برای حسرت ِ مست ها
» زهر
» می بینی؟
» ای کاش نبودی
» الحمدلله
» دو حرف خودمانی
» می شود و می شود
» آمده ام که سر نهم
» نرفته می آیم
» تو نباید بترسی!
» دلم برایت سوخت...
» باران و طه
» دلقک!
» گر سایه‌ی دوستی ببینم...
» پنج
» چهار راه!
» چهار حرف با شما
» درد بی عنوان
» شش تایی ها !
» باز هم چهار !
» چهار
» خنده !
» چهار حرف ساده...
» بهاریه...
» پیش از بهاریه
» چهار و نیم
» من حرص می خورم!
» چند حرف نه چندان خوب
» سه حرف خوب دیگر!
» سه حرف خوب!
» صحبت جانانه
» چترها و آدم ها
» سه حرفی
» یک شغل خوب پیدا کردم!
» دو حرف
» چند حرف
» یک گفتگوی ناب !
» پیرمرد مرد...
» برادر مرگ
» در اخلاق سطحیان !
» ویلاااا !
» جمعش کنید !
» دربست!
» پیچیده می شوی!
» برادر
» دیده بگشا...
» شنا در کاسه به تا جو گرفتن !
» آی آدم ها ! آدم ها؟
» 4 حرف
» هر کسی از ظن خود شد بار من!
» اندوه آدمى...
» دو حرف
» چه می شود کرد؟
» من... نه! اما شاید روزی...
» اما تو چتر تو بستی کبوتر...
» پاپیون
» بی پولی
» می خواهم زنده بمانی ...
» مرام کافه نشینان!
» بازی
» این گونه ببین
» ماه رمضان
» ترس
» دنیای دیگر مردم!
» دو حرف
» مدرنیته !
» سرنوشت
» شکم !
» کلاهبرداری
» من ترجمان تلخی بادام هستی ام
» زندگی
» شب آرزوها...
» دو حرف
» در چهار ساعت و نیم!
» دل خواه ها !
» اصلاح نه !
» پیر شدیم رفت!
» شش ساله شد!
» دستگیرش کنید !
» نوستالژی
» دو حرف!
» هر چتر آب خورده مرا یاد می کند...
» جمعه ها
» آمدم وه که چه مشتاق و پریشان بودید!
» پایان
» پیامبر
» هر لحظه به رنگی ...
» بله؟!
» مجازاتش کنید!
» فیلم
» حتمآ!
» دروغ می گوییم
» طغیان
» متاسفم
» اخلاق مرده مگر؟!
» دعوت
» اهــــــداء عضــــو
» آرامش پس از زلزله!
» تقدیر
» چند کلام!
» ذره!
» برای اعلام زندگانی!
» هان ای دل هشیار!
» نوشته ای به هر عنوان! شاید کمی متفاوت .
» راه
» پس کی خوبه؟
» رانندگی به سبک ايرانی!
» دلم گرفت...
» عقل بر دار می شود!
» آگهی مزايده !
» ناگهان بانگی برآمد . خواجه مرد...
» روز مبادا
» احوال ما
» و اين يعنی فاجعه ...
» ما ديگر چرا؟
» جان می شود دگر گون در رهگذار عمر
» سمت ساقی مجلسی مستانه بر پا می کنيم...
» شب آمد و شد اول بيداری ها...
» آی آدم ها...
» چرا؟
» چند نکته
» به روزگار سلامت شکستگان درياب...
» مخالفت نکنيد
» بچه مثبت!
» دل است اين روزگارش در طلاطم
» شما را به خدا کمک کنید
» چند نکته
» هيچ در هيج
» خنده ای دلنواز...
» برای خنده!
» شهرمن...
» از ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست
» شعری از من به نام بازگشت
» نوروز
» گفت و گو ٬شعری ديگر از من
» انسان های خوب
» فقط کمی خسته ام
» همچو چنگم سر تسليم و ارادت در پيش...
» آينده !
» به شدت مخالفم!
» یک بازی
» ما اين گونه نيستيم!
» اشتباهی بزرگ!
» دست از مس وجود چو مردان ره بشوی
» دنائت بی نهايت
» اسارت
» ستاره ها نهفتم در آسمان ابری
» موسيقی
» ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست؟
» چند نکته ی کوتاه
» بهترين انسان هاي روي زمين
» مدعی خواست که از بیخ زند ریشه ما ...
» وبلاگ ها
» چند خط می نويسم تا بدانيد كه زنده ام !
» بر بلندای فلک همچو ملک پرواز کن
» آنچه شيران را کند روبه مزاج احتياج است احتياج است احتياج
» پدر
» باز هم آسمان دلم ابری است
» شب آرزو ها
» تاثير باطن بر ظاهر يا تاثير ظاهر بر باطن
» عرفان از کدام نوع
» کمک
» همه ی ما خواب هستيم
» به نام خداوند لطيف و مهربان
» روزگار
» سلام
» کودکان سرطانی
» گل فروش
» ارديبهشت
» ناظر !
» دعا
» انتقاد سعدی از مولانا
» تولد حضرت محمد(ص)
» اذان می گويند...
» ۱۳۸٥/۱/۱٧
» سال نو مبارک
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٤
» ۱۳۸٤/۱٢/٩
» ۱۳۸٤/۱٢/٧
» ۱۳۸٤/۱٢/٧
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٤
» ۱۳۸٤/۱۱/۸
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٤
» عدد هفت
» ۱۳۸٤/۸/۳٠
» ۱۳۸٤/۸/۱٩
» ۱۳۸٤/٦/۱۱
» ۱۳۸٤/٥/۱۳
» ۱۳۸٤/٤/۸
» رقص سماع
» ۱۳۸٤/۳/۱٩
» ۱۳۸٤/٢/۱٤
» ۱۳۸٤/٢/٥
» ۱۳۸٤/۱/۱٤
» ۱۳۸۳/۱٠/۳٠
» ۱۳۸۳/٩/٢٧
» شعر هايی در باره ی تنبک
» ۱۳۸۳/٩/۸
» ۱۳۸۳/۸/٢٧
» نيمه شعبان
» ۱۳۸۳/٦/٢٩
» ۱۳۸۳/٦/۱٤
» ۱۳۸۳/٥/۳٠
» حسين پناهی در گذشت
» ۱۳۸۳/٤/۳٠
» ۱۳۸۳/٤/٦
» ۱۳۸۳/۳/٩
» ۱۳۸۳/٢/۱٠
» جالب ترين ها !!!
» ۱۳۸٢/۱٢/٢۸
» ۱۳۸٢/۱٢/٢٥
» موفقيت
» ۱۳۸٢/٧/۱٢
» ۱۳۸٢/٦/٢٠
» ۱۳۸٢/٦/۱٥
» ۱۳۸٢/٥/٢۸
» ۱۳۸٢/٥/۱٦
» ۱۳۸٢/٥/٤
» ۱۳۸٢/٥/۳
» زندگی
» يک شعر زيبای افغانی
» قسمتی از زندگی نامه دکتر شريعتی
» زندگی هم نوعی جنگ است.
» شعری از مولانا
» چند عكس زيبا
» بخيل
» پرسپوليس
» پاينده باد ايران
» يک شعر زيبای ديگر از مولانا
» يک شعر زيبا از مولانا
» عرفان چيست؟
» باورهاي عجيب( اعداد )*
» فوتبال*فوتبال*فوتبال
» موسيقی سنتی:
» آغاز